ONLY ONLBUTTERFLY FIRST ONLY ONLBUTTERFLY FIRST Bluser rYqxYSpO ONLY ONLBUTTERFLY FIRST ONLY ONLBUTTERFLY FIRST Bluser rYqxYSpO ONLY ONLBUTTERFLY FIRST ONLY ONLBUTTERFLY FIRST Bluser rYqxYSpO ONLY ONLBUTTERFLY FIRST ONLY ONLBUTTERFLY FIRST Bluser rYqxYSpO

ONLY ONLBUTTERFLY FIRST ONLY ONLBUTTERFLY FIRST Bluser rYqxYSpO

Hvis du mener at du har blitt diskriminert ved en ansettelse eller forbigått av en søker med dårligere kvalifikasjoner enn deg, kan du klage på tilsettingen. Du har rett til å klage på egne vegne eller Bibliotekarforbundet kan bistå deg i klagen. Hvilket grunnlag man klager på vil avgjøre hvilken instans som er riktig klageinstans.

Kvalifikasjonsprinsippet er slått fast både i rettspraksis, forvaltningspraksis, ombudsmannspraksis og juridisk teori. Kvalifikasjonsprinsippet innebærer at den som er best kvalifisert for jobben skal tilsettes, uten at det tas hensyn til utenforliggende, usaklige hensyn.

I offentlig sektor gjelder et prinsipp om at den best kvalifiserte søker til en stilling skal ansettes. Prinsippet er basert på den alminnelige saklighetsnormen som gjelder ved ansettelser og kalles gjerne for «det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet». Ved kvalifikasjonsvurderingen må det tas utgangspunkt i de kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningsteksten. For øvrig vil sentrale momenter være utdanning, praksis og personlig skikkethet.

Det er viktig å være oppmerksom på at kvalifikasjonsvurderingen skal foretas i forhold til den aktuelle stillingen.

Hvis du mener du er forbigått i forbindelse med kvalifikasjonsprinsippet kan du klage til Sivilombudsmannen. Du står fritt til å legge inn en egen klage til Sivilombudsmannen eller du kan henvende deg til Bibliotekarforbundet som eventuelt kan bistå.

Strikket Esprit DRESS kjole edc by WAwqY08wO inneholder forbud mot diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i fagforening eller alder. Forbudet mot diskriminering gjelder alle sider ved ansettelsesforholdet, jf. arbeidsmiljølovens § 13-2, også ved tilsetting. Ved diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk gjelder den nye likestillings- og diskrimineringsloven.

Hvis du mener du er diskriminert ved tilsetting kan du klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet. På samme måte som ved en ev. klage til Sivilombudsmannen, kan du også i slike sammenhenger klage selv, eller du kan henvende deg til Bibliotekarforbundet som bistår i prosessen.

Dersom du mener at du har blitt forbigått eller diskriminert ved tilsetting anbefaler vi å ta kontakt med BF for en nærmere vurdering.

Sist oppdatert: 12. juli 2018.

Overmateriale: 100% viskose Vedlikeholdsråd: Kan ikke tørkes i tørketrommel, Maskinvask på 30°C, Finvaskprogram