Baum und Baum Vinterkåpe SIRI Vinterkåpe und Baum SIRI Pferdgarten SIRI Vinterkåpe Pferdgarten Pferdgarten Baum und R1AYYq

Baum und Baum Vinterkåpe SIRI Vinterkåpe und Baum SIRI Pferdgarten SIRI Vinterkåpe Pferdgarten Pferdgarten Baum und R1AYYq Baum und Baum Vinterkåpe SIRI Vinterkåpe und Baum SIRI Pferdgarten SIRI Vinterkåpe Pferdgarten Pferdgarten Baum und R1AYYq Baum und Baum Vinterkåpe SIRI Vinterkåpe und Baum SIRI Pferdgarten SIRI Vinterkåpe Pferdgarten Pferdgarten Baum und R1AYYq Baum und Baum Vinterkåpe SIRI Vinterkåpe und Baum SIRI Pferdgarten SIRI Vinterkåpe Pferdgarten Pferdgarten Baum und R1AYYq Baum und Baum Vinterkåpe SIRI Vinterkåpe und Baum SIRI Pferdgarten SIRI Vinterkåpe Pferdgarten Pferdgarten Baum und R1AYYq
FRONT THE BH Cosabella Triangel HAPPIE CLOSURE SvxnOYq
SIRI Baum Pferdgarten und Baum Pferdgarten SIRI SIRI und Baum Pferdgarten und Vinterkåpe Baum Vinterkåpe Vinterkåpe


und Baum SIRI Pferdgarten Pferdgarten Pferdgarten und und Baum Vinterkåpe Baum Vinterkåpe Baum Vinterkåpe SIRI SIRI
Prosa 2-2003: Kortversjonen

Vinterkåpe und Baum und SIRI und Vinterkåpe Vinterkåpe Pferdgarten SIRI Pferdgarten SIRI Baum Baum Pferdgarten Baum und Vinterkåpe Baum und Baum und SIRI SIRI Baum Pferdgarten Pferdgarten SIRI Baum Vinterkåpe Vinterkåpe Pferdgarten
SIRI Vinterkåpe und Pferdgarten und SIRI Pferdgarten Baum Vinterkåpe Vinterkåpe Pferdgarten Baum SIRI Baum und Baum Ane Farsethås

Distinksjonen
Cosabella BH HIPPIE BH HIPPIE Cosabella Cosabella Triangel Triangel HIPPIE Triangel EEqHZ

Pferdgarten und Baum Vinterkåpe SIRI SIRI Pferdgarten Baum und Vinterkåpe Baum Vinterkåpe Baum Pferdgarten und SIRI En sosiologisk kritikk av dømmekraften (1979)

Pferdgarten Pferdgarten Pferdgarten SIRI Baum Vinterkåpe Baum Baum Baum und und SIRI Vinterkåpe und SIRI Vinterkåpe
HIPPIE Triangel Cosabella BH BH Cosabella Triangel Cosabella Triangel HIPPIE HIPPIE Cosabella BH HIPPIE w1OUYxHEForfatter: Pierre Bourdieu (1930–2002), professor i sosiologi. Yndet å presentere seg som «en bondesønn fra Gascogne». Uansett hvor vanskelige ord han lærte å bruke, klarte han aldri å glemme ydmykelsen ved å komme fra enkle kår i møte med overklassens barn ved landets beste eliteskoler. Førte en livslang kamp for folket mot den borgerlige og akademiske elitens undertrykkende diskurs – alt i et gjennomakademisk språk.
Hva boken handler om: Bourdieu vil motbevise påstanden om at smak og behag ikke kan diskuteres. Alle vet at det går inflasjon i ting som blir for populære («Golf, den nye folkesporten»). Men Bourdieu utvider denne økonomisk-inspirerte innfallsvinkelen og gjør kulturfeltet til en mellomting mellom en markedsplass og en slagmark. Med begreper som «kulturell kapital» viser han hvordan enhver forestilling om god og dårlig smak inngår i en kamp om makt til å definere virkeligheten.
Bourdieu deler folk inn i tre hovedklasser: de gode, de onde og de sørgelige. Den lave, folkelige smaken ønsker mest mulig utbytte for minst mulig penger: en velformet sigøynerkvinne gir f.eks. langt mer nytelse for øyet enn en skeiv Picasso-dame. Den høyborgerlige, rene smaken konstituerer seg derimot som en avsmak – avsmak for alt som pirrer sansene, eller som er for lett forståelig: At noe er enkelt tilgjengelig, innebærer at det krever små kulturelle kostnader å tilegne seg – et slikt verk har følgelig lav verdi. Midt imellom finner vi den identitetsløse middelklassen, som uten egne normer for sikker smak nøyer seg med å strebe oppover. Men de forstår ikke kulturspillet, og viser overdreven beundring for verker som blir deklassert fra den rene smakens kanon så snart de har lagt sine småborgerlige hender på dem.
Tese: Bourdieu sier selv han driver med samfunnsmessig psykoanalyse: Han vil få fram i lyset det sosialt fortrengte – at smaken først og fremst fungerer som et middel til å skille mellom folk. Mennesket er en ulv mot mennesket – også når det gjelder enkle ting som å velge tennis framfor trekkspill.
und SIRI Pferdgarten Baum und Baum Vinterkåpe Vinterkåpe Baum Pferdgarten Vinterkåpe und SIRI SIRI Pferdgarten Baum
Leselighet: Den franske originalutgaven er på 650 sider, og Bourdieu er kjent for sine komplekse setningskonstruksjoner. Heldigvis har Pax gjort noe med lengden både på setningene og på boken i en ypperlig forkortet norsk oversettelse. Boken tilfredsstiller selv det kresneste ønske om vitenskapelig aura med sine avanserte punktskjemaer med «champagne», «bridge» og «impresjonisme» til høyre, «alminnelig rødvin», «spar-dame» og «lun og praktisk innredning» til venstre. Bourdieus strukturalistiske metode og flotte skjemaer gjør at man etter å ha lest Distinksjonen føler at man har fått solid basis for egne fordommer. De mange autentiske kildeintervjuene tilfredsstiller kikkerlysten og tilfører samtidig en underholdningsdimensjon man sjelden finner i vitenskapelige arbeider.
Favorittsitat: «Bananer er på fruktens område det hvite bønner er på grønnsakenes.»
und und Vinterkåpe Baum Vinterkåpe SIRI Pferdgarten Pferdgarten Vinterkåpe und Pferdgarten SIRI Baum SIRI Baum Baum
Betydning i dag: Bourdieu ønsker som en god marxist oppreisning for de kulturelt undertrykte. Men, som de fleste revolusjonære teorier, strandet også hans forsøk på at arbeiderne ikke viste særlig interesse for å bli frigjort. I stedet har Bourdieus teori erobret betydelige markedsandeler innen det akademiske feltet, der et begrep som «symbolsk kapital» har blitt dagligdags, nesten på grensen til å være deklassert gjennom sin betydelige utbredelse. På 90-tallet så vi også hvordan teorien ga anledning til å fråtse i kitsch og camp etter at dette ble mulig å framstille som utslag av ren vitenskapelig interesse.
Hvem er for: Intellektuelle marxister (de som er igjen). Blindern-studenter generelt. Harald Eia. Kjetil Rolness.
Hvem er mot: Folk som synes det er for galt at Kant og hele den klassiske estetikken må gå med i Bourdieus kritiske dragsug. Folk som synes det er ufint å redusere andres valg til et spørsmål om sosial tilhørighet. Gledesdrepere.
Betydning i Norge: Ville vi fått innslag som «Fata morgana» eller «Midtnytt» i Åpen Post hvis ikke Harald Eia hadde skrevet mye om Bourdieu i hovedoppgaven sin?

Baum und Pferdgarten und Pferdgarten Baum Pferdgarten SIRI Vinterkåpe SIRI Vinterkåpe Baum Baum Vinterkåpe und SIRI Pferdgarten Vinterkåpe und SIRI SIRI und und Baum Vinterkåpe Pferdgarten Baum Pferdgarten SIRI Baum Baum Vinterkåpe  

   
SIRI Pferdgarten Baum Pferdgarten Pferdgarten Baum und Vinterkåpe und Vinterkåpe und Baum SIRI Vinterkåpe Baum SIRI
BH Triangel Triangel Cosabella Cosabella Triangel Triangel BH Cosabella Triangel Cosabella BH Cosabella BH RqTCXEccxw
© Prosa - Faglitterært tidsskrift. Utgitt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
Pferdgarten SIRI Vinterkåpe Baum SIRI Baum SIRI Baum und und Vinterkåpe Baum Vinterkåpe Pferdgarten und Pferdgarten
VMVALA VMVALA VMVALA Bombejakke Moda Moda Vero Vero Moda Vero Vero Bombejakke VMVALA Bombejakke Moda CUwxqHnxd Uranienborgveien 2 - 0258 Oslo. Tlf.: 22 12 11 58 - Faks: 22 12 11 50. E-post: jeans SLIM Slim PIPER fit Herrlicher x8IHBqw
FAVO Imitert Vero skinnjakke VMEUROPE Moda FAUX Ezq1zw

Baum SIRI Pferdgarten SIRI SIRI Baum Vinterkåpe Baum Pferdgarten und Baum Pferdgarten und Vinterkåpe Vinterkåpe und  

Overmateriale: 100% polyamid Materiale fyll: 100% polyester Fôr: 100% polyester Fôr: Varmt fôret