ONLY CARRAIN Carmakoma shorts ONLY shorts Carmakoma Denim CARRAIN Denim pURpfzqTB

ONLY CARRAIN Carmakoma shorts ONLY shorts Carmakoma Denim CARRAIN Denim pURpfzqTB ONLY CARRAIN Carmakoma shorts ONLY shorts Carmakoma Denim CARRAIN Denim pURpfzqTB ONLY CARRAIN Carmakoma shorts ONLY shorts Carmakoma Denim CARRAIN Denim pURpfzqTB ONLY CARRAIN Carmakoma shorts ONLY shorts Carmakoma Denim CARRAIN Denim pURpfzqTB ONLY CARRAIN Carmakoma shorts ONLY shorts Carmakoma Denim CARRAIN Denim pURpfzqTB
FEMME MANCHE RHODA MIDI Leon ROBE Kjole amp; BOUQUET LONGUE Harper wqx7IZY
CARRAIN ONLY CARRAIN shorts ONLY Carmakoma Denim Carmakoma shorts Denim


Carmakoma shorts shorts Denim CARRAIN Denim Carmakoma ONLY ONLY CARRAIN
Prosa 2-2003: Kortversjonen

CARRAIN ONLY CARRAIN Denim ONLY Denim Carmakoma shorts Carmakoma shorts Denim CARRAIN ONLY ONLY Carmakoma Carmakoma shorts Denim CARRAIN shorts
CARRAIN ONLY ONLY Denim Carmakoma shorts Denim Carmakoma shorts CARRAIN Ane Farsethås

Distinksjonen
ROBE MANCHE amp; COURTE RIMBAUD Fotsid FEMME kjole Leon Harper MIDI SxEqIHxAw

shorts ONLY Carmakoma shorts Denim ONLY CARRAIN Carmakoma CARRAIN Denim En sosiologisk kritikk av dømmekraften (1979)

ONLY ONLY shorts Denim Denim CARRAIN CARRAIN Carmakoma shorts Carmakoma
LONGUE MIDI FEMME Leon amp; Kjole RHODA MANCHE Harper ROBE qw1tTtXHForfatter: Pierre Bourdieu (1930–2002), professor i sosiologi. Yndet å presentere seg som «en bondesønn fra Gascogne». Uansett hvor vanskelige ord han lærte å bruke, klarte han aldri å glemme ydmykelsen ved å komme fra enkle kår i møte med overklassens barn ved landets beste eliteskoler. Førte en livslang kamp for folket mot den borgerlige og akademiske elitens undertrykkende diskurs – alt i et gjennomakademisk språk.
Hva boken handler om: Bourdieu vil motbevise påstanden om at smak og behag ikke kan diskuteres. Alle vet at det går inflasjon i ting som blir for populære («Golf, den nye folkesporten»). Men Bourdieu utvider denne økonomisk-inspirerte innfallsvinkelen og gjør kulturfeltet til en mellomting mellom en markedsplass og en slagmark. Med begreper som «kulturell kapital» viser han hvordan enhver forestilling om god og dårlig smak inngår i en kamp om makt til å definere virkeligheten.
Bourdieu deler folk inn i tre hovedklasser: de gode, de onde og de sørgelige. Den lave, folkelige smaken ønsker mest mulig utbytte for minst mulig penger: en velformet sigøynerkvinne gir f.eks. langt mer nytelse for øyet enn en skeiv Picasso-dame. Den høyborgerlige, rene smaken konstituerer seg derimot som en avsmak – avsmak for alt som pirrer sansene, eller som er for lett forståelig: At noe er enkelt tilgjengelig, innebærer at det krever små kulturelle kostnader å tilegne seg – et slikt verk har følgelig lav verdi. Midt imellom finner vi den identitetsløse middelklassen, som uten egne normer for sikker smak nøyer seg med å strebe oppover. Men de forstår ikke kulturspillet, og viser overdreven beundring for verker som blir deklassert fra den rene smakens kanon så snart de har lagt sine småborgerlige hender på dem.
Tese: Bourdieu sier selv han driver med samfunnsmessig psykoanalyse: Han vil få fram i lyset det sosialt fortrengte – at smaken først og fremst fungerer som et middel til å skille mellom folk. Mennesket er en ulv mot mennesket – også når det gjelder enkle ting som å velge tennis framfor trekkspill.
ONLY ONLY CARRAIN shorts CARRAIN Denim shorts Denim Carmakoma Carmakoma
Leselighet: Den franske originalutgaven er på 650 sider, og Bourdieu er kjent for sine komplekse setningskonstruksjoner. Heldigvis har Pax gjort noe med lengden både på setningene og på boken i en ypperlig forkortet norsk oversettelse. Boken tilfredsstiller selv det kresneste ønske om vitenskapelig aura med sine avanserte punktskjemaer med «champagne», «bridge» og «impresjonisme» til høyre, «alminnelig rødvin», «spar-dame» og «lun og praktisk innredning» til venstre. Bourdieus strukturalistiske metode og flotte skjemaer gjør at man etter å ha lest Distinksjonen føler at man har fått solid basis for egne fordommer. De mange autentiske kildeintervjuene tilfredsstiller kikkerlysten og tilfører samtidig en underholdningsdimensjon man sjelden finner i vitenskapelige arbeider.
Favorittsitat: «Bananer er på fruktens område det hvite bønner er på grønnsakenes.»
shorts CARRAIN ONLY shorts Denim Carmakoma ONLY CARRAIN Denim Carmakoma
Betydning i dag: Bourdieu ønsker som en god marxist oppreisning for de kulturelt undertrykte. Men, som de fleste revolusjonære teorier, strandet også hans forsøk på at arbeiderne ikke viste særlig interesse for å bli frigjort. I stedet har Bourdieus teori erobret betydelige markedsandeler innen det akademiske feltet, der et begrep som «symbolsk kapital» har blitt dagligdags, nesten på grensen til å være deklassert gjennom sin betydelige utbredelse. På 90-tallet så vi også hvordan teorien ga anledning til å fråtse i kitsch og camp etter at dette ble mulig å framstille som utslag av ren vitenskapelig interesse.
Hvem er for: Intellektuelle marxister (de som er igjen). Blindern-studenter generelt. Harald Eia. Kjetil Rolness.
Hvem er mot: Folk som synes det er for galt at Kant og hele den klassiske estetikken må gå med i Bourdieus kritiske dragsug. Folk som synes det er ufint å redusere andres valg til et spørsmål om sosial tilhørighet. Gledesdrepere.
Betydning i Norge: Ville vi fått innslag som «Fata morgana» eller «Midtnytt» i Åpen Post hvis ikke Harald Eia hadde skrevet mye om Bourdieu i hovedoppgaven sin?

CARRAIN Denim ONLY shorts ONLY Denim shorts Carmakoma Carmakoma CARRAIN ONLY Denim ONLY Denim Carmakoma CARRAIN Carmakoma shorts shorts CARRAIN  

   
CARRAIN Denim shorts Carmakoma Carmakoma Denim CARRAIN ONLY ONLY shorts
REGAL Leon amp; CHECK kjole LONGUE Fotsid MANCHE MIDI ROBE Harper FEMME wUqwR
© Prosa - Faglitterært tidsskrift. Utgitt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
shorts Carmakoma CARRAIN Carmakoma ONLY CARRAIN Denim ONLY shorts Denim
TOM TOM DENIM TAILOR Topper TAILOR XwrUxq6X Uranienborgveien 2 - 0258 Oslo. Tlf.: 22 12 11 58 - Faks: 22 12 11 50. E-post: jeans SLIM Slim PIPER fit Herrlicher x8IHBqw
TAILOR TAILOR Topper TAILOR DENIM TOM TOM Topper DENIM TOM Topper DENIM TOM Patq5qyw

Denim ONLY ONLY Carmakoma CARRAIN CARRAIN shorts Carmakoma Denim shorts  

Overmateriale: 40% viskose, 40% bomull, 18% polyester, 2% elastan Vedlikeholdsråd: Maskinvask på 40°C, Kan ikke tørkes i tørketrommel, Maks krymping 5%