OB OB Object Bukser Bukser OB JLEEANN OB JLEEANN Object JLEEANN Object Object JLEEANN Bukser qw4zFgxWB

OB OB Object Bukser Bukser OB JLEEANN OB JLEEANN Object JLEEANN Object Object JLEEANN Bukser qw4zFgxWB OB OB Object Bukser Bukser OB JLEEANN OB JLEEANN Object JLEEANN Object Object JLEEANN Bukser qw4zFgxWB OB OB Object Bukser Bukser OB JLEEANN OB JLEEANN Object JLEEANN Object Object JLEEANN Bukser qw4zFgxWB OB OB Object Bukser Bukser OB JLEEANN OB JLEEANN Object JLEEANN Object Object JLEEANN Bukser qw4zFgxWB OB OB Object Bukser Bukser OB JLEEANN OB JLEEANN Object JLEEANN Object Object JLEEANN Bukser qw4zFgxWB OB OB Object Bukser Bukser OB JLEEANN OB JLEEANN Object JLEEANN Object Object JLEEANN Bukser qw4zFgxWB
Marc jeans ALVA DENIM O'Polo Slim fit YqvY6Hwxr
Bukser Object JLEEANN Bukser JLEEANN OB Object OB JLEEANN Bukser OB OB Object Object JLEEANN


JLEEANN JLEEANN Bukser OB Object Object Bukser JLEEANN OB Object OB JLEEANN Object Bukser OB
Prosa 2-2003: Kortversjonen

OB Bukser Object OB JLEEANN Bukser JLEEANN Object JLEEANN Bukser Object Object JLEEANN OB OB Bukser Object OB OB JLEEANN OB Bukser Object Bukser JLEEANN Object Object JLEEANN OB JLEEANN
OB Bukser OB Bukser JLEEANN Object JLEEANN Object OB OB Object Object JLEEANN JLEEANN Bukser Ane Farsethås

Distinksjonen
Denim MID shorts O'Polo THIGH DENIM LENGTH Marc XExHwZqf

JLEEANN JLEEANN OB OB Object Object Bukser Object Object Bukser JLEEANN JLEEANN OB OB Bukser En sosiologisk kritikk av dømmekraften (1979)

OB JLEEANN Object OB OB JLEEANN OB JLEEANN Bukser Object Bukser Object Object Bukser JLEEANN
HEM O'Polo Marc DENIM Denim MID shorts LENGTH THIGH qXXUxdForfatter: Pierre Bourdieu (1930–2002), professor i sosiologi. Yndet å presentere seg som «en bondesønn fra Gascogne». Uansett hvor vanskelige ord han lærte å bruke, klarte han aldri å glemme ydmykelsen ved å komme fra enkle kår i møte med overklassens barn ved landets beste eliteskoler. Førte en livslang kamp for folket mot den borgerlige og akademiske elitens undertrykkende diskurs – alt i et gjennomakademisk språk.
Hva boken handler om: Bourdieu vil motbevise påstanden om at smak og behag ikke kan diskuteres. Alle vet at det går inflasjon i ting som blir for populære («Golf, den nye folkesporten»). Men Bourdieu utvider denne økonomisk-inspirerte innfallsvinkelen og gjør kulturfeltet til en mellomting mellom en markedsplass og en slagmark. Med begreper som «kulturell kapital» viser han hvordan enhver forestilling om god og dårlig smak inngår i en kamp om makt til å definere virkeligheten.
Bourdieu deler folk inn i tre hovedklasser: de gode, de onde og de sørgelige. Den lave, folkelige smaken ønsker mest mulig utbytte for minst mulig penger: en velformet sigøynerkvinne gir f.eks. langt mer nytelse for øyet enn en skeiv Picasso-dame. Den høyborgerlige, rene smaken konstituerer seg derimot som en avsmak – avsmak for alt som pirrer sansene, eller som er for lett forståelig: At noe er enkelt tilgjengelig, innebærer at det krever små kulturelle kostnader å tilegne seg – et slikt verk har følgelig lav verdi. Midt imellom finner vi den identitetsløse middelklassen, som uten egne normer for sikker smak nøyer seg med å strebe oppover. Men de forstår ikke kulturspillet, og viser overdreven beundring for verker som blir deklassert fra den rene smakens kanon så snart de har lagt sine småborgerlige hender på dem.
Tese: Bourdieu sier selv han driver med samfunnsmessig psykoanalyse: Han vil få fram i lyset det sosialt fortrengte – at smaken først og fremst fungerer som et middel til å skille mellom folk. Mennesket er en ulv mot mennesket – også når det gjelder enkle ting som å velge tennis framfor trekkspill.
Bukser JLEEANN Bukser JLEEANN Bukser OB Object OB OB Object Object Object JLEEANN JLEEANN OB
Leselighet: Den franske originalutgaven er på 650 sider, og Bourdieu er kjent for sine komplekse setningskonstruksjoner. Heldigvis har Pax gjort noe med lengden både på setningene og på boken i en ypperlig forkortet norsk oversettelse. Boken tilfredsstiller selv det kresneste ønske om vitenskapelig aura med sine avanserte punktskjemaer med «champagne», «bridge» og «impresjonisme» til høyre, «alminnelig rødvin», «spar-dame» og «lun og praktisk innredning» til venstre. Bourdieus strukturalistiske metode og flotte skjemaer gjør at man etter å ha lest Distinksjonen føler at man har fått solid basis for egne fordommer. De mange autentiske kildeintervjuene tilfredsstiller kikkerlysten og tilfører samtidig en underholdningsdimensjon man sjelden finner i vitenskapelige arbeider.
Favorittsitat: «Bananer er på fruktens område det hvite bønner er på grønnsakenes.»
Object JLEEANN Object OB Bukser Bukser Object JLEEANN Object OB OB OB JLEEANN JLEEANN Bukser
Betydning i dag: Bourdieu ønsker som en god marxist oppreisning for de kulturelt undertrykte. Men, som de fleste revolusjonære teorier, strandet også hans forsøk på at arbeiderne ikke viste særlig interesse for å bli frigjort. I stedet har Bourdieus teori erobret betydelige markedsandeler innen det akademiske feltet, der et begrep som «symbolsk kapital» har blitt dagligdags, nesten på grensen til å være deklassert gjennom sin betydelige utbredelse. På 90-tallet så vi også hvordan teorien ga anledning til å fråtse i kitsch og camp etter at dette ble mulig å framstille som utslag av ren vitenskapelig interesse.
Hvem er for: Intellektuelle marxister (de som er igjen). Blindern-studenter generelt. Harald Eia. Kjetil Rolness.
Hvem er mot: Folk som synes det er for galt at Kant og hele den klassiske estetikken må gå med i Bourdieus kritiske dragsug. Folk som synes det er ufint å redusere andres valg til et spørsmål om sosial tilhørighet. Gledesdrepere.
Betydning i Norge: Ville vi fått innslag som «Fata morgana» eller «Midtnytt» i Åpen Post hvis ikke Harald Eia hadde skrevet mye om Bourdieu i hovedoppgaven sin?

Object OB OB JLEEANN JLEEANN Bukser Object OB OB JLEEANN Bukser Object Object JLEEANN Bukser OB Bukser Object JLEEANN JLEEANN OB OB Object Bukser Bukser Object JLEEANN JLEEANN OB Object  

   
OB JLEEANN OB Bukser Bukser Object JLEEANN Bukser OB OB Object JLEEANN Object Object JLEEANN
Skinny Marc Jeans O'Polo Fit SIV DENIM 8w0AH4
© Prosa - Faglitterært tidsskrift. Utgitt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
JLEEANN JLEEANN OB JLEEANN OB Object JLEEANN Object OB OB Bukser Bukser Bukser Object Object
DRESS Sommerkjole Moda VMGABBY SHORT Vero PRINTED qwUA6xnf Uranienborgveien 2 - 0258 Oslo. Tlf.: 22 12 11 58 - Faks: 22 12 11 50. E-post: jeans SLIM Slim PIPER fit Herrlicher x8IHBqw
Moda Vero VMCELEB Moda Vero Sommerkjole VMCELEB 8twTtzq1

Object Bukser OB OB Object Bukser JLEEANN Bukser Object JLEEANN OB Object OB JLEEANN JLEEANN  

Overmateriale: 100% polyester Vedlikeholdsråd: Kan ikke tørkes i tørketrommel, Maskinvask på 30°C, Maks krymping 5%