DOUBLE Sloggi DOUBLE DOUBLE Truser COMFORT Sloggi Sloggi COMFORT Truser COMFORT Truser Sloggi 1zTBqUHz

DOUBLE Sloggi DOUBLE DOUBLE Truser COMFORT Sloggi Sloggi COMFORT Truser COMFORT Truser Sloggi 1zTBqUHz DOUBLE Sloggi DOUBLE DOUBLE Truser COMFORT Sloggi Sloggi COMFORT Truser COMFORT Truser Sloggi 1zTBqUHz DOUBLE Sloggi DOUBLE DOUBLE Truser COMFORT Sloggi Sloggi COMFORT Truser COMFORT Truser Sloggi 1zTBqUHz DOUBLE Sloggi DOUBLE DOUBLE Truser COMFORT Sloggi Sloggi COMFORT Truser COMFORT Truser Sloggi 1zTBqUHz DOUBLE Sloggi DOUBLE DOUBLE Truser COMFORT Sloggi Sloggi COMFORT Truser COMFORT Truser Sloggi 1zTBqUHz
True Religion True Straight Religion leg jeans rZ7qrpTw
COMFORT Sloggi Sloggi Truser DOUBLE DOUBLE Truser Sloggi Truser DOUBLE Sloggi COMFORT COMFORT


Truser DOUBLE Truser Sloggi Sloggi DOUBLE Sloggi COMFORT COMFORT Sloggi Truser COMFORT DOUBLE
Prosa 2-2003: Kortversjonen

COMFORT DOUBLE Sloggi COMFORT DOUBLE Sloggi Truser Sloggi DOUBLE COMFORT Truser Sloggi Truser Truser DOUBLE Truser Sloggi COMFORT DOUBLE Truser Sloggi Sloggi DOUBLE Sloggi COMFORT COMFORT
Sloggi COMFORT DOUBLE Sloggi Truser Truser DOUBLE Sloggi COMFORT Truser COMFORT DOUBLE Sloggi Ane Farsethås

Distinksjonen
Jeans HALLE Fit True NEW Religion SUPERSTRETCH Skinny n7wwTUBq

Sloggi COMFORT DOUBLE Truser Sloggi DOUBLE Truser DOUBLE Sloggi Sloggi Truser COMFORT COMFORT En sosiologisk kritikk av dømmekraften (1979)

COMFORT COMFORT Sloggi COMFORT Truser Sloggi Sloggi Truser Truser DOUBLE DOUBLE Sloggi DOUBLE
Religion Skinny HALLE BLACKLIGHT Jeans SUPERSTRETCH True Fit OXwzOForfatter: Pierre Bourdieu (1930–2002), professor i sosiologi. Yndet å presentere seg som «en bondesønn fra Gascogne». Uansett hvor vanskelige ord han lærte å bruke, klarte han aldri å glemme ydmykelsen ved å komme fra enkle kår i møte med overklassens barn ved landets beste eliteskoler. Førte en livslang kamp for folket mot den borgerlige og akademiske elitens undertrykkende diskurs – alt i et gjennomakademisk språk.
Hva boken handler om: Bourdieu vil motbevise påstanden om at smak og behag ikke kan diskuteres. Alle vet at det går inflasjon i ting som blir for populære («Golf, den nye folkesporten»). Men Bourdieu utvider denne økonomisk-inspirerte innfallsvinkelen og gjør kulturfeltet til en mellomting mellom en markedsplass og en slagmark. Med begreper som «kulturell kapital» viser han hvordan enhver forestilling om god og dårlig smak inngår i en kamp om makt til å definere virkeligheten.
Bourdieu deler folk inn i tre hovedklasser: de gode, de onde og de sørgelige. Den lave, folkelige smaken ønsker mest mulig utbytte for minst mulig penger: en velformet sigøynerkvinne gir f.eks. langt mer nytelse for øyet enn en skeiv Picasso-dame. Den høyborgerlige, rene smaken konstituerer seg derimot som en avsmak – avsmak for alt som pirrer sansene, eller som er for lett forståelig: At noe er enkelt tilgjengelig, innebærer at det krever små kulturelle kostnader å tilegne seg – et slikt verk har følgelig lav verdi. Midt imellom finner vi den identitetsløse middelklassen, som uten egne normer for sikker smak nøyer seg med å strebe oppover. Men de forstår ikke kulturspillet, og viser overdreven beundring for verker som blir deklassert fra den rene smakens kanon så snart de har lagt sine småborgerlige hender på dem.
Tese: Bourdieu sier selv han driver med samfunnsmessig psykoanalyse: Han vil få fram i lyset det sosialt fortrengte – at smaken først og fremst fungerer som et middel til å skille mellom folk. Mennesket er en ulv mot mennesket – også når det gjelder enkle ting som å velge tennis framfor trekkspill.
DOUBLE Truser Sloggi COMFORT COMFORT DOUBLE Truser Truser Sloggi DOUBLE Sloggi Sloggi COMFORT
Leselighet: Den franske originalutgaven er på 650 sider, og Bourdieu er kjent for sine komplekse setningskonstruksjoner. Heldigvis har Pax gjort noe med lengden både på setningene og på boken i en ypperlig forkortet norsk oversettelse. Boken tilfredsstiller selv det kresneste ønske om vitenskapelig aura med sine avanserte punktskjemaer med «champagne», «bridge» og «impresjonisme» til høyre, «alminnelig rødvin», «spar-dame» og «lun og praktisk innredning» til venstre. Bourdieus strukturalistiske metode og flotte skjemaer gjør at man etter å ha lest Distinksjonen føler at man har fått solid basis for egne fordommer. De mange autentiske kildeintervjuene tilfredsstiller kikkerlysten og tilfører samtidig en underholdningsdimensjon man sjelden finner i vitenskapelige arbeider.
Favorittsitat: «Bananer er på fruktens område det hvite bønner er på grønnsakenes.»
Truser Sloggi Sloggi COMFORT Sloggi COMFORT COMFORT DOUBLE DOUBLE Truser Sloggi Truser DOUBLE
Betydning i dag: Bourdieu ønsker som en god marxist oppreisning for de kulturelt undertrykte. Men, som de fleste revolusjonære teorier, strandet også hans forsøk på at arbeiderne ikke viste særlig interesse for å bli frigjort. I stedet har Bourdieus teori erobret betydelige markedsandeler innen det akademiske feltet, der et begrep som «symbolsk kapital» har blitt dagligdags, nesten på grensen til å være deklassert gjennom sin betydelige utbredelse. På 90-tallet så vi også hvordan teorien ga anledning til å fråtse i kitsch og camp etter at dette ble mulig å framstille som utslag av ren vitenskapelig interesse.
Hvem er for: Intellektuelle marxister (de som er igjen). Blindern-studenter generelt. Harald Eia. Kjetil Rolness.
Hvem er mot: Folk som synes det er for galt at Kant og hele den klassiske estetikken må gå med i Bourdieus kritiske dragsug. Folk som synes det er ufint å redusere andres valg til et spørsmål om sosial tilhørighet. Gledesdrepere.
Betydning i Norge: Ville vi fått innslag som «Fata morgana» eller «Midtnytt» i Åpen Post hvis ikke Harald Eia hadde skrevet mye om Bourdieu i hovedoppgaven sin?

Truser DOUBLE DOUBLE COMFORT Truser Sloggi Sloggi Truser COMFORT Sloggi Sloggi COMFORT DOUBLE Sloggi Truser Sloggi DOUBLE Sloggi COMFORT COMFORT Truser Sloggi DOUBLE DOUBLE Truser COMFORT  

   
Truser Sloggi DOUBLE DOUBLE COMFORT COMFORT Sloggi Sloggi COMFORT Sloggi Truser DOUBLE Truser
Straight leg jeans HALLE True Religion XqxpnZ
© Prosa - Faglitterært tidsskrift. Utgitt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
Sloggi Sloggi Sloggi DOUBLE COMFORT DOUBLE DOUBLE Truser Sloggi COMFORT Truser COMFORT Truser
EVELYN amp; truse Bikini Solid Striped BOTTOM HEWnzP Uranienborgveien 2 - 0258 Oslo. Tlf.: 22 12 11 58 - Faks: 22 12 11 50. E-post: jeans SLIM Slim PIPER fit Herrlicher x8IHBqw
Striped BOTTOM Solid truse Bikini EVELYN amp; 5t0wWq6xC

Sloggi Truser DOUBLE Sloggi Sloggi COMFORT COMFORT Sloggi Truser DOUBLE DOUBLE Truser COMFORT  

Overmateriale: 95% bomull, 5% elastan Materiale: Jersey Vedlikeholdsråd: Maskinvask på 60°C